Usmerjamo
pozornost.

#1: vizualna podoba

Vsaka dejavnost
mora imeti
celostno grafično podobo

#1: Vizualna podoba

Vsaka dejavnost
mora imeti 
celostno grafično podobo

Izberite:
→ Podobo imate urejeno.
A
→ Redesign / urediti podobo.
B
→ Nova celostna grafična podoba.
C
→ Ali jo sploh potrebujete?
X

Koraki 1, 2 in 3 vodijo k rešitvi ali h koristni informaciji.